May 05

Cluster Yapıda ki Hyper-V Sunucularında Quorum Diskinin Değiştirilmesi

Merhaba,

Storage geçişlerinde disk alanlarını kullanan sunucuların üzerinde ki rollerin yeni depolama alanından eklenen diskler üzerine aktarılması bazen çok kolay olabildiği gibi bazen de çetrefilli bir hal alabilmektedir. Bu makalemde sizlere cluster yapıda ki Hyper-V sunucularının kullandığı Quorum diskinin taşınmasını anlatmaya çalışacağım. Failover cluster konifigurasyonunda quorum yapısını anlatan detaylı bir makaleye http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc770620%28v=ws.10%29.aspx#BKMK_why adresinden ulaşabilirsiniz.

Öncelikle Quorum diskimizi storage yönetim paneli üzerinden cluster yapısına dahil olan tüm sunuculara göstermemiz gerekmektedir. Ardından bir sunucuda ilgili diski online duruma getirip formatladıktan sonra diskin görevinin anlaşılmasına olanak sağlayacak şekilde bir sürücü harfi verilmesi gerekmektedir. Burada ki işlemde ben diske Witness anlamında W harfini kullandım, dilerseniz siz Quroum anlamında Q harfini de kullanabilirsiniz. Ancak daha önceden Q kullandıysanız tekrar kullanmamanızı öneriyorum. İlgili diski formatladıktan sonra tekrar offline moda alıp diğer Hyper-V sunucuları üzerinde de tek tek online duruma getirip otomatik sistem tarafından atanan sürücü harfini (genellikle D ya da E olur) W olacak şekilde değiştirelim. Tüm node lar üzerinde bu işlemi yaptıktan sonra bir node üzerinde ilgili diski online mode a çekelim.

Quorum Disk Change_1Quorum Disk Change_2Quorum Disk Change_3Ardından Failover Cluster Manager konsolunda cluster adımızı seçelim ve sol tarafta ki ağaç yapısından Storage–> Disks bölümüne geçelim. Burada Actions bölümünden Add Disk linkine tıklayalım ve açılan menüde karşımıza disk geleçektir. Buradan diski seçip Ok dediğimizde artık Disks altında eklemiş olduğumuz diski Available Storage olarak göreceğiz.

Quorum Disk Change_7Diski Available Storage olarak gördüğümüzde artık Quorum diski olarak atayabiliriz. Yine Failover Cluster Manager konsolumuzda cluster ismimize tıklayalım ve sağ tarafta bulunan Actions menüsünden More Actions–> Configure Cluster Quorum Settings… seçeneğine tıklayalım.

Quorum Disk Change_4Açılan menü de karşılama ekranını geçelim ve karşımıza gelen bölümde “Select the quorum witness” seçeneğini seçelim ve Next diyerek ilerleyelim.

Quorum Disk Change_8Karşımıza gelen “Select Quorum Wİtness” ekranında “Configure a disk witness” seçeneğini seçelim ve Next diyerek ilerleyelim.

Quorum Disk Change_9Karşımıza gelen ekranda mevcut quorum diskimizi ve az önce Available Storage olarak gözüken diskimizi göreceğiz.

Quorum Disk Change_5Burada varolan disk yerine quorum konfigurasyonunu taşıyacağımız diski seçelim,

Quorum Disk Change_6Next diyerek ilerlediğimizde bizden onay istenecektir. Değişikliği onayladığımızda cluster yapımızın quorum konfigurasyonu yeni diske aktarılacaktır ve eski disk Available Storage olarak Failover Cluster Manager konsolunun Disks bölümünde görüntülenecektir.

Quorum Disk Change_10Quorum Disk Change_11Artık eski Quorum diskini offline a çekip sistemden ayırabiliriz. Bir sonra ki makalemde bu sefer sanal makinelerin yeni disklere nasıl aktarılacağından bahsedeceğim.

Bu makalemde sizlere cluster yapıda ki Hyper-V sunucularının kullandığı Quorum diskinin değiştirilmesini anlatmaya çalıştım.

Faydalı olması dileğimle…

Permanent link to this article: http://www.mhakancan.com/cluster-yapida-ki-hyper-v-sunucularinda-quorum-diskinin-degistirilmesi-2/

Apr 28

System Center Orchestrator Nedir? Bileşenleri Nelerdir?

Merhaba,

Hepimizin fark ve takip ettiği gibi artık sistemler arası otomasyon gün geçtikçe önem kazanmakta. Özellikle Microsoft Azure kullanımında arka planda çalışan otomasyon işlemlerinin ne kadar yoğun olduğunu tahmin etmek zor olmayacaktır. Bu makalemde sizlere System Center ürün ailesinin bir bileşeni olan Orchestrator ın nasıl çalıştığı ve bileşenleri hakkında genel bilgi vermeye çalışacağım. Bu makale ile birlikte aslında otomasyon dünyasında beraber bir yolculuğa çıkıyor olacağız.

IT dünyasında otomasyonun yani bazı işlemlerin bizim önceden tasarladığımız şekilde ilerleyerek işlemleri tamamlaması gittikçe önem kazanmakta. En basiti günlük olarak yaptığımız işlemleri (bir sunucu üzerinde ki hizmetin çalışıp çalışmadığı, kullanıcı parolasının sıfırlanması ve parolanın kullanıcının cep telefonuna gönderilmesi vb.) ya da çok daha kompleks işlemleri arka planda bizim için yapıyor olması bile sistem yöneticilerinin yükünün hafiflemesi anlamında önemlidir. Aynı zamanda System Center ailesinin diğer bir ürünü olan Service Manager ile de bağlantı kurabilir ve son kullanıcılara açılan bir portal üzerinden yapılacak işlemlerin otomasyonunda da Orchestrator arka planda kullanılabilmektedir.

Orchestrator ın bileşenlerine bakacak olursak,

 • Runbook
 • Management Server
 • Runbook Server
 • Orchestrator Database
 • Runbook Designer
 • Runbook Tester
 • Orchestration Console
 • Orchestrator Web Service
 • Deployment Manager

şeklinde sıralayabiliriz. Bu bileşenleri açıklayarak makalemize devam edelim.

Runbook: Runbook dediğimiz aslında yapmak istediğimiz iş akışının görsel olarak tanımlanmasıdır. Runbook Designer kullanarak bu runbook ları görsel ortamda oluşturabilir, runbook içerisinde ki bileşenlerin birbirleri ile ilişkisini tanımlayıp akış diyagramını oluşturarak yapmak istediğimizi ortama yansıtabiliriz. Örneğin ortamda bulunan sanal makineler üzerinde bulunan snapshot sayılarını tespit edip bunlar arasında sayısı birden fazla olanlar için diğer bir system center bileşeni olan Operations Manager üzerinde alert oluşturabiliriz. Ya da sunucularımız üzerinde sürekli çalışıp çalışmadığını kontrol etmemiz gereken bir hizmetin çalışma ya da çalışmama durumları için farklı davranışlar tanımlayıp bunların uygulanmasını sağlayabiliriz. Tüm bunları tasarladığımız ve uyguladığımız ortama Runbook denir. Runbook lar herhangi bir yüksek erişilebilirlik çözümü sunmamaktadır. Onun yerine runbook ları çalıştıran Runbook Server ın yüksek erişilebilirlik çözümünün uygulanması yeterli olacaktır.

Orchestratork_Runbook_1Management Server: Management server Runbook Designer ile tüm verilerin bulunduğu Orchestrator veritabanı arasında iletişimi sağlayan bir katman olarak düşünülebilir. Her orchestrator ortamında sadece bir Management Server olabilir. Ancak runbook ların çalışmaya devam etmesi için Management Server ın çalışır durumda olması gerekmemektedir. Eğer Management Server ayakta değilse Runbook Designer tarafında çalışma yapılamayacaktır ancak o anda çalışan runbook lar çalışmaya devam edeceklerdir. Dolayısıyla var olan runbook ların da çalıştırılması, durdurulması ya da izlenmesi gibi işlemler yapılamayacaktır.

Runbook Server: Runbook Server Orchestrator Deployment Manager ile yapılandırılan bir Windows hizmetidir. Runbook Server, Management Server a ihtiyaç duymadan direk olarak orchestrator veritabanı ile konuşmaktadır. Ortamda birden fazla Runbook Server bulunabilir, böylece çalışan runbook ların oluşturduğu yoğunluk dağıtılabilecektir ve aynı zamanda yüksek erişilebilirlik de sağlanabilmektedir. Bir Runbook Server üzerinde aynı anda en fazla 50 Runbook çalıştırılması önerilmektedir. Genel dizayn olarak Runbook Server lar yüksek erişilebilirlik yapılarını (failover cluster) desteklememektedirler. Yedeklilik için iki farklı çözüm düşünülebilir. Bunlardan ilki az önce bahsedildiği gibi birden fazla runbook u ortamda bulundurup çalıştırılan runbook ları dağıtarak yedeklilik sağlanabilir. Diğer yöntem ise, heartbeat yöntemi kullanılarak 3 kayıp heartbeat sinyali ya da 45 saniye diğer runbook server a ulaşılamaması durumunda ilgili runbook server üzerinde çalışan runbook lar diğer runbook server üzerine aktarılabilir. Bu işlemi yapabilmek için “Runbook Server Monitor” hizmeti kullanılabilir. Bu hizmet Orchestrator Runbook Server ların sağlık durumlarını izlemekte ve Orchestrator platform event lar oluşturmaktadır. Bu iki yöntem dışında herhangi bir yüksek erişilebilirlik seçeneği sunulmamaktadır.

Orchestrator Database: Orchestrator veritabanı Microsoft SQL Server 2008 ya da 2012 üzerinde çalıştırılmaktadır. Veritabanı, içerisinde tüm runbook ları, log kayıtlarını ve konfigürasyon bilgilerini barındırmaktadır. Yüksek erişilebilirlik senaryolarında cluster yapıda ki SQL Server lar üzerinde çalıştırılması tavsiye edilmektedir.

Runbook Designer: Düşündüğümüz tüm otomasyon işlemlerinin tasarımını, testini yapmamızı ve yönetmemizi sağlayan arabirimdir. Windows explorer da ki ağaç yapısına benzeyen sol taraf ile bulunan runbook larımızı istediğimiz gibi kategorileyip saklayabiliriz. Sağ bölümde ise Microsoft ya da üçüncü parti bir firma tarafında sağlanan Integration Pack leri görebiliriz. Orta bölümde ise düşündüğümüz akışı tasarlayabiliriz.

Orchestratork_Runbook_2Runbook Tester: Tasarladığımız iş akışlarının gerçek ortamda çalıştırmadan önce test edebildiğimiz ya da problem yaşadığımız runbook lar için troubleshooting yapabileceğimiz ortamdır.

Orchestratork_Runbook_3Orchestration Console: Orchstrator veritabanın da bulunan tüm runbook ların görülüp, başlatıp/durdurulabileceği, gerçek zamanlı olarak runbook ların durumlarının görülebileceği ya da yönetilebileceği bir araçtır. Ayrıca bu araca web arayüzünden de ulaşılabilmektedir. Web üzerinden konsola ulaşabilmek için bağlanılan sistemde Silverlight kurulu olmalıdır. Konsol üzerinden herhangi bir runbook çalıştırmak istediğimizde eğer runbook içerisinde veri girişi gerekiyor ise karşımıza veri girişi yapabileceğimiz bir ekran çıkacaktır. Konsol üzerinde IIS hizmeti çalıştıran bir sunucu üzerine kurulabilir. Eğer konsol için bir yedeklilik isteniyor ise load balancing ayarlaması yapılmış birden fazla IIS çalıştıran sunucu üzerine kurulum yapılabilir.

Orchestratork_Runbook_5Orchestratork_Runbook_6Orchestrator Web Service: Dış uygulamaların Orchestrator ile bağlantı kurabilmesini sağlayan hizmettir. Aynı zamanda runbook altyapsının diğer portaller ve araçlar üzerinden kullanabilmeyi sağlamaktadır. Benzer şekilde Orchestrator Web Service de üzerinde IIS hizmeti çalışan bir sunucuya kurulmak zorundadır. Yüksek erişilebilirlik yapıları için load balancer arkasında çalışan sunucular üzerinde yapılandırılarak yedeklilik sağlanabilir.

Deployment Manager: Orchestrator içerisinde kullanılmak istenen Integration Packs (IPs) leri sisteme almak için kullanılan arabirimdir.

Orchestratork_Runbook_4Genel olarak Orchestrator altyapısının şeması aşağıda ki gibidir,

Orchestratork_Runbook_7

Yukarıda ki şemaya bakıldığında ortamda ki en kritik bileşenin Orchestrator veritabanının bulunduğu SQL server sunucusu olduğu görülecektir. Yüksek erişilebilirlik ortamlarında SQL Server yapısının da failover cluster yapıda olması tavsiye edilmektedir. Yine şemada görüleceği üzere Runbook Server larında birden fazla olarak düşünüldüğü ve Runbook Server tarafında yüksek erişilebilirliğin sağlandığı görülmektedir.

Peki Orchestrator kurulumlarında tercih edilebilecek yapılar standart olarak nasıldır? Burada da üç ana başlık karşımıza çıkmakta. Bunlar,

 • Tek Sunucu Üzerinde Orchestrator Çalıştırılması: Bu yapıda tahmin edileceği üzere her bileşen tek bir sunucu üzerine kurulmuş olup production ortamlarında tavsiye edilmemektedir. Ancak test ortamlarında ya da küçük ortamlarda rahatlıkla kullanılabilecek bir yapıdır.
  Orchestratork_Runbook_7
 • Yüksek Erişilebilirlik Seviyesinde Orchestrator Yapısı: Yukarıda Orchestrator bileşenlerini anlatırken herbir bileşenin yüksek erişilebilirlik için nasıl yapılandırılabileceğinden bahsetmiştik. Bu bileşenler sırasıyla Orchestrator Database, Runbook Servers ve Orchestrator Web Service şeklinde idi. En iyisi düşünülerek tasarlanmış yüksek erişilebilirlik sağlayan orchestrator yapısı aşağıda ki şemada rahatça görülecektir.
  Orchestratork_Runbook_8Yukarıda ki şemaya göre anahtar durumda ki tüm yapıların yedeklilik esasına göre yapılandırıldığı ve çalıştığı görülebilir. Örneğin Orchestrator veritabanı cluster yapıda ki bir SQL sunucusu üzerinde çalışmaktadır. Keza Orchestrator web service de bir load balancer arkasında hizmet vermektedir.
 • Farklı Site lar Arasında Yüksek Erişilebilirlik Sağlayan Orchestrator Yapısı: Aşağıda ki şemada A ve B olarak isimlendirilmiş olan iki datacenter arasında kurulmuş olan Orchestrator yapısı görülebilir.
  Orchestratork_Runbook_10

  Bu makalemde sizlere System Center ürün ailesinin bir bileşeni olan Orchestrator ın nasıl çalıştığı ve bileşenleri hakkında genel bilgi vermeye çalıştım diğer makalelerde görüşmek üzere…

Permanent link to this article: http://www.mhakancan.com/system-center-orchestrator-nedir-bilesenleri-nelerdir/

Mar 18

ÇözümPark Bilişim Portalı Nisan – Mayıs – Haziran Webcast Listesi

Değerli üyelerimiz,

ÇözümPark Bilişim Portalı olarak sizlere önümüzdeki 3 ay için planlanmış olan webcastlerimizi paylaşıyoruz.Bu Webcastlerin gerçekleşmesinde emeği geçen üye, yazar ve yöneticilerimize teşekkür ederiz.

webcastWebcast bağlantı linklerine Ajanda bölümünden ulaşabilirsiniz.

Permanent link to this article: http://www.mhakancan.com/cozumpark-bilisim-portali-nisan-mayis-haziran-webcast-listesi/

Mar 03

Internet Explorer Proxy Ayarlarının Group Policy İle Yapılması

Merhaba,

Group Policy pek çok kullanıcı tarafında yapmak istediğimiz pek çok yönetimsel işlemin merkezi olarak dağıtılabilmesini ve yapılabilmesini sağlayan domain yapısının önemli bir bileşenidir. Bu makalemde sizlere Group Policy kullanarak kullanıcıların Internet Explorer ayarlarında proxy ayarlarının nasıl uygulanacağını anlatmaya çalışacağım.

Eskiden group policy tarafında kullandığımız Internet Explorer Maintenance bölümü artık yok. Dolayısıyla artık ayarlarımızı farklı yerlerden yapmak durumundayız. Eğer sadece proxy ayarlarının otomatik olarak algılanmasını sağlamak istiyorsak Group Policy Management konsolunda ilgili policy mizi oluşturduktan ya da açtıktan sonra User Configuration–> Administrative Templates–> Windows Components–> Internet Explorer–> Internet Control Panel–> Security Page altında bulunan “Turn on automatic detection of intranet” ayarının Enabled duruma getirilmesi yeterli olacaktır.

Eğer daha detaylı ayarlar yapmak istiyorsak aşağıda ki ayarları kullanarak devam etmeliyiz;

Her ne kadar User Configuration–> Preferences–> Control Panel Settings–> Internet Settings altında yeni bir Internet Explorer ayarı yapabilsek de yaptığım çalışmalarda burada yapılan ayarlardan bazılarının ilginç bir şekilde kullanıcı tarafına yansımadığını fark ettim. Dolayısıyla birkaç tane Registry anahtar girişi yaparak bu sıkıntının üstesinden gelebileceğiz.

Öncelikle değiştirmemiz ya da oluşturmamız gereken Registrt anahtarlarından bahsedelim. Ancak aşağıda verilen ayarların hepsinin birden kullanılmasına gerek yoktur. İhtiyacınız olan ayarları kullanmanız daha faydalı olacaktır. Örneğin kullanıcılarınızın cluster yapıda ki bir proxy sunucu ortamında otomatik olarak load balance yapılarak dağıtılmasını istiyorsanız AutoConfigUrl i kullanabilirsiniz. Ya da tek proxy sunucunuz vardır ve bunu kullanıcılarınıza dağıtmak istiyorsunuzdur bu durumda ProxyServer ve ProxyEnable seçeneklerini kullanmanız faydalı olacaktır.

 • AutoConfigUrl: Eğer Internet Explorer da Internet Options altında  “Use automatic configuration script” bölümünde ayar yapmak istiyorsak ihtiyacımız olan registry anahtarıdır. Bu anahtar varsayılan ayarlarda bulunmadığı için oluşturulması gerekmektedir. İlgili group policy mizi düzenlemek için açtığımızda User Configuration–> Preferences–> Windows Settings–> Registry seçeneğine tıklayalım ve sağ tarafta sağ tıklayıp New–> Registry Item seçeneğine tıklayalım. Açılan pencerede aşağıda ki ekran görüntüsünde bulunan ayarları yapalım ve OK diyerek kapatalım. Burada Hive olarak HKEY_CURRENT_USER ve Key Path olarak Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings bölümünü seçelim. Value Data kısmına da proxy sunucumuzun adresini yazalım.

screenshot.503

 • ProxyServer: Eğer Internet Explorer da Internet Options altında Proxy Server bölümünde ki address kısmını düzenlemek istiyorsak ihtiyacımız olan registry anahtarıdır. Bu anahtar varsayılan olarak bulunmaktadır. Burada Hive olarak HKEY_CURRENT_USER ve Key Path olarak Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings bölümünü seçelim. Value Data kısmına da proxy sunucumuzun adresini yazalım.
  screenshot.505
 • ProxyEnable:  Eğer Internet Explorer da Internet Options altında Proxy Server bölümünde ki “Use a proxy server for your lan” seçeneğini işaretlenmesini istiyorsak ihtiyacımız olan registry anahtarıdır. Eğer ProxyServer ayarı kullanıldıysa bu ayarında kullanılması gerekmektedir. Bu anahtar varsayılan olarak bulunmaktadır.
  screenshot.504Yukarıda ki ayarları tamamladıktan sonra kullanıcılarımızın bu ayarları değiştirmemesini de garanti altına almamız gerekmektedir. Bunun için User Configuration–> Administrative Templates–> Windows Components–> Internet Explorer altında bulunan aşağıda ki ayarların Enabled durumuna getirilmesi yeterli olacaktır.
 • Disable changing Automatic Configuration settings
 • Prevent changing proxy settings

Tüm bu ayarlamalar yapıldığında ve kullanıcı tarafında policy etkin hale geldiğinde (direk etkinleşmesi isteniyorsa gpupdate /force komutu kullanılabilir) örnek Internet Explorer proxy ayarı aşağıda ki gibi gözükecektir.

screenshot.506Bu makalemde sizlere Group Policy kullanarak kullanıcıların Internet Explorer ayarlarında proxy ayarlarının nasıl uygulanacağını anlatmaya çalıştım.

Faydalı olması dileğimle…

 

Permanent link to this article: http://www.mhakancan.com/internet-explorer-proxy-ayarlarinin-group-policy-ile-yapilmasi/

Feb 17

Failed Durumda ki Content Index State Problemi ve Çözümü

Merhaba,

Exchange 2010 ile birlikte DAG yapısı hayatımıza girdi. Böylece mailbox database lerimizin birer kopyalarını diğer sunucuda tutabilmekteyiz. Ancak bu işlevin sağlıklı çalışması için arka planda pek çok kontrol yapılmaktadır. Bunlardan birisi de Content Index State dir. Bazı durumlarda Content Index State Failed durumuna düşebilir. Bunu kontrol edebilmek için Exchange Management Shell üzerinde aşağıda ki komutu çalıştırmak yeterli olacaktır.

Get-MailboxDatabaseCopyStatus -Server SunucuAdı | fl name, contentindexstate

Komutun çıktısı aşağıda ki gibi olabilir,

screenshot.497Bu durumda yapılabilecek ilk işlem pasif kopyanın olduğu sunucu üzerinde aşağıda ki komutu çalıştırarak ilgili database in Content Index nin güncellenmesini sağlayamayı deneyebiliriz.

Update-MailboxDatabaseCopy “Kullanicilar2\SRV-MBX2” -CatalogOnly -SourceServer SRV-MBX1

Komutun çıktısı aşağıda ki gibi olacaktır,

screenshot.498Ancak bu işlemin sonucu her zaman başarılı olmayabilmekte. Bu durumda database copy yi baştan oluşturmadan önce deneyebileceğimiz bir çözüm daha bulunmakta. Exchange 2010 kurulumu ile gelmekte olan hazır powershell scriptlerinden ResetSearchIndex.ps1 i kullanacağız. Her ne kadar bu script Microsoft Exchange Search Indexer hizmetini durdurarak bu işlemi yapsa da bazı durumlarda hizmeti durduramayabilmekte. Bu durumda Server Manager konsolundan hizmetleri açıp Microsoft Exchange Search Indexer hizmetini durduralım. Ardından Index ni sıfırlamak istediğimiz sunucu için aşağıda ki komutu çalıştıralım,

.\ResetSearchIndex.ps1 -force Kullanicilar2

Bu komut sonrasında ilgili database in Content Index State durumu Crawling durumuna geçecektir.

screenshot.499_SmallContent Index miz sıfırlandıktan sonra günceleme işlemini başlatmamız gerekmektedir. Exchange Management Shell üzerinde crawling durumda olan herbir database için aşağıda ki komutu çalıştırmamız yeterli olacaktır.

Update-MailboxDatabaseCopy “Kullanicilar2\SRV-MBX2” -CatalogOnly -SourceServer SRV-MBX1

Yukarıda ki komutu çalıştırdığımızda kaynak olarak gösterdiğimiz sunucudan Content Index güncellenecektir. Kontrol etmek için aşağıda ki komutu çalıştırmamız yeterli olacaktır.

Get-MailboxDatabaseCopyStatus -Server SunucuAdı | fl name, contentindexstate

screenshot.500Faydalı olması dileğimle…

Permanent link to this article: http://www.mhakancan.com/failed-durumda-ki-content-index-state-problemi-ve-cozumu/

Feb 14

Windows Server 2012 R2 NIC Teaming Hakkında Döküman

Merhaba,

Windows Server sunucularımızda nic teaming işlemini yapmak istiyorsak Windows Server 2012 ye kadar bu işlemi sunucu vendorların sağladığı üçüncü parti yazılımları kullanmak durumundaydık. Ancak bu durumda karşılaşılan sorunlarda Microsoft tarafından destek almakta sıkıntı yaşanabiliyordu. Neyse ki Microsoft Window Server 2012 ile birlikte NIC Teaming işlemine built-in destek vermeye başladı. Windows Server 2012 de bu işlemi gerçekleştirmek oldukça kolay ancak neyi neden ve niçin yapacağını merak edenler için Windows Server 2012 R2 için NIC Teaming (LBFO) Deployment and Management dökümantasyonu yayınlandı. İlgili belgeye http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=40319 adresinden ulaşabilirsiniz.

screenshot.501Faydalı olması dileğiyle…

Permanent link to this article: http://www.mhakancan.com/windows-server-2012-r2-nic-teaming-hakkinda-dokuman/

Jan 29

Virtual Machine Manager 2012 R2 İçin Update Rollup 1 Yayınlandı

Merhaba,

Hyper-V ve VMware ortamlarımızı merkezi olarak yönetebilmemize olanak sağlayan System Center Virtual Machine Manager 2012 R2 sürümü için Update Rollup 1 yayınlandı. İlgili güncellemeyi http://support.microsoft.com/kb/2904712 adresinden indirebileceğiniz gibi VMM sunucunuzun Windows Update konsolundan da elde edebilirsiniz.

Faydalı olması dileğimle…

Permanent link to this article: http://www.mhakancan.com/virtual-machine-manager-2012-r2-icin-update-rollup-1-yayinlandi/

Jan 27

Windows Server 2012 Sanal Makine Startup Ram Problemi

Merhaba,

Windows Server 2012 ya da Windows Server 2012 R2 işletim sistemlerinden birisini kullanacak bir sanal makine oluşturdunuz ve bu sanal makineyi oluştururken herhangi bir düzenleme (donanımlarda) yapmadan işlemleri gerçekleştirdiniz. Bu durumda sanal makineyi başlattığınızda aşağıda ki gibi bir hata alacaksınız

Windows Server 2012 Mem Resource_1Bu hata sanal makine oluşturulurken varsayılan olarak Startup Ram miktarının 512 Mb olarak belirlenmesi nedeniyle oluşmaktadır (Aslında Generation 2 olacağı seçilen bir sanal makinenin ram miktarının da buna göre ayarlanması gerektiğini düşünüyorum). Yukarıda yazan maddeleri göz ardı edip açağıda ki Info kısmında yazan “There isn’t enough memory available to create a ramdisk device” bilgi bize durumu özetlemektedir. Kolayca ilgili sanal makinenin Startup Ram miktarının 1024 Mb yapılması makinenin sorunsuz başlatılması için yeterli olacaktır.

Faydalı olması dileğimle…

Permanent link to this article: http://www.mhakancan.com/windows-server-2012-sanal-makine-ram-problemi/

Jan 27

Hyper-V Üzerinde ki Sanal Makinelerde Network Kesinti Problemi ve Çözümü

Merhaba,

Hyper-V sunucuları üzerinde çalışan sanal makineleriniz zaman zaman ping e dahi cevap vermeyecek şekilde ulaşılamaz duruma geliyor olabilir. İlgili sanal makineyi yeniden başlattığınızda ise problem ortadan kalkacaktır. Ancak burada ki sorun sanal makineden değil Hyper-V sunucularınız üzerinde kullanılan network kartlarının sürücülerinden kaynaklanmaktadır. Sürücülerin güncel olup olmadığını kontrol edin ve güncel versiyonu var ise sürücüleri yenileyin.

Ancak bu işlemi gerçekleştirirken network bağlantısı kesileceği için güncelleme cluster yapınızı ve üzerinde çalışan sanal makinelerinizi etkleyecektir. Sisteminizin bundan etkilenmemesi için Windows Server 2012 Failover Cluster Manager konsolunda Nodes bölümünde ilgili Hyper-V sunucusuna sağ tıklayıp Pause–> Drain Roles seçeneğini kullanabilirsiniz. Böylece sunucu üzerinde ki sanal makinelerin diğer Hyper-V sunucuları üzerine canlı olarak aktarılmasını sağlayabilir ve böylece hizmet kesintisi yapmadan sunucularınıza bakım yapabilirsiniz.

Hyper-V_Maintenance_1Hyper-V_Maintenance_2Sürücü güncellemesinin tamamlanmasının ardından yine Failover Cluster konsolunda Nodes altında Paused durumda olan Hyper-V sunucusuna sağ tıklayıp Resume–> Fail Roles Back seçeneği ile taşınmış olan sanal makinelerin yenide ilgili Hyper-V sunucusu üzerine taşınmasını sağlayabilirsiniz.

Hyper-V_Maintenance_3Faydalı olması dileğimle…

Permanent link to this article: http://www.mhakancan.com/hyper-v-uzerinde-ki-sanal-makinelerde-network-kesinti-problemi-ve-cozumu/

Jan 17

Automatic Virtual Machine Activation Yapılandırması

Merhaba,

Bildiğiniz üzere Windows sistemlerimizi aktive etmek için MAK key girmek ve KMS sistemi olmak üzere iki yönetemimiz bulunmaktadır. KMS ile ortamımızda ki tüm windows sunucu ve client ları (girilen key türüne göre değişiklik gösterebiliri) lisanslayabilmekteyiz ve bunlara ortamımızda bulunan sanal makinelerde dahildir.

Windows Server 2012 R2 ile birlikte hayatımıza bir aktivasyon türü daha girdi. Otomatik sanal makine aktivasyonu (Automatic virtual machine activation) sisteminde Hyper-V sunucumuz üzerinde bulunan sanal makineleri otomatik olarak lisanslayabilmektedir.

Ancak bu lisanslama işleminin gerçekleşebilmesi için aşağıda ki şartların yerine getirilmesi gerekmektedir,

 • Hyper-V sunucusunun Windows Server 2012 R2 Datacenter sürümü olması
 • Sanal makine işletim sistemlerinin Windows Server 2012 R2 Standard, Windows Server 2012 R2 Datacenter ya da Windows Server 2012 R2 Essentials sürümlerinden birisi olması

Bu işlemi gerçekleştirebilmemiz için sanal makineler de Microsoft tarafından verilen AVMA anahtarlarının aşağıda ki komutu kullanarak girilmesi gerekmektedir.

Windows Server 2012 R2 AVMA_1Microsoft tarafından sanal makine işletim sistemlerinin sürümleri için kullanılabilecek AVMA anahtarları aşağıda ki şekildedir.

Edition AVMA key
Datacenter Y4TGP-NPTV9-HTC2H-7MGQ3-DV4TW
Standard DBGBW-NPF86-BJVTX-K3WKJ-MTB6V
Essentials K2XGM-NMBT3-2R6Q8-WF2FK-P36R2

Sanal makine işletim sisteminin aktivasyonunun gerçekleştirildiğinin log bilgisi ise Hyper-V sunucusu üzerinde ki Application Event Logs altında 12310 EventID ile görüntülenecektir. Ekran görüntüsü aşağıda ki gibidir.

Windows Server 2012 R2 AVMA_2Benzer şekilde AVMA işlemini sonucunda oluşan aşağıda ki event leri de sanal makine içerisinde ki Application Log Files altında 12309 EventID ile takip edebilirisiniz.

Notification Description
AVMA Success The virtual machine was activated.
Invalid Host The virtualization server is unresponsive. This can happen when the server is not running a supported version of Windows.
Invalid Data This usually results from a failure in communication between the virtualization server and the virtual machine, often caused by corruption, encryption, or data mismatch.
Activation Denied The virtualization server could not activate the guest operating system because the AVMA ID did not match.

Windows Server 2012 R2 AVMA_3Faydalı olması dileğimle…

Permanent link to this article: http://www.mhakancan.com/automatic-virtual-machine-activation-yapilandirmasi/

Page 5 of 33« First...34567...102030...Last »