System Center Orchestrator İle Birlikte Hazır Gelen Aktiviteler

Merhaba,

Orchestrator uygulaması ile akışlar çizebilmemizin tek yolu Aktiviteleri kullanmaktır. Bu makalemde sizlere Orchestrator kurulumu ile birlikte hazır olarak gelen Aktiviteleri anlatacağım. Orchestrator kurulumu ile birlikte gelen aktiviteler sınırlı işlemleri yapabilmemizi sağlayabilirler ancak esas faydaları System Center IP leri ya da diğer 3. Parti aktiviteler ile birlikte ortaya çıkmakta. Hazır gelen temel aktiviteleri 9 ana başlık altında toplayabiliriz. Bu aktivitelerden bazıları isimlerinden yaptıkları işler tahmin edilebilmekte. Bu nedenle ekran görüntülerini paylaşacağım aktivitelerin tamamını açıklamayacağım. Şimdi bu aktiviteleri açıklamaya başlayalım.

System: Bu bölüm içerisinde sunucu, bilgisayarlar ya da network cihazları üzerinde ki temel işlemler yapılabilmektedir.

Orchestrator_Standart_IP_1

 • End Process aktivitesi ile bir sunucu ya da bilgisayar üzerinde ki bir servisi durdurabiliriz.
 • Get SNMP Variable ile ortamımızda bulunan bir network cihazından bilgi alabilmemizi sağlar.
 • Monitor SNMP Trap ile ortamımızda bulunan network cihazlarında ki event leri izlememizi böylece örneğin oluşan bir sorun da farklı bir runbook u çalıştırarak operations manager üzerinde alert oluşturacak runbook u tetiklememizi sağlayabilir.
 • Query WMI aktivitesi ile birlikte adından da anlaşıcağı üzere belirlenen sisteme wmi sorgusu atabilmemezi sağlayabiliriz.
 • Restart System aktivitesi ile bir sunucu ya da bilgisayarı yeniden başlatabiliriz.
 • Run .Net Script aktivitesi ile farklı programlama dillerinde (örneğin c#, java ya da powershell gibi) yazılmış olan script lerin çalıştırılmasını sağlayabiliriz.
 • Run Program aktivitesi ile bir uygulamanın ya da komutu belirlediğimiz bir sistem üzerinde çalıştırabiliriz.
 • Run SSH Command aktivitesi ile birlikte bir network cihazı ya da storage a ssh ile bağlanıp gerekli olan komutları çalıştırmayı sağlayabiliriz.
 • Save Event Log aktivitesi ile belirlediğimiz bir sunucu üzerinde ki Application, System vb event log larını bir dosyaya kayıt edebilir, dilersek bu event log u kayıt etmeden önce içeriğini filtreleyebiliriz (sadece error ya da warning ler gibi)
 • Send SNMP Trap aktivitesi ile network cihazları tarafından tespit edilebilen SNMP olayları oluşturulabilir.
 • Set SNMP Variable aktivitesi ile bir network cihazı üzerinde tanımlı olan bir değişkenin değeri değiştirlebilir.
 • Start/Stop Service aktivitesi ile bir sunucu üzerinde ki belirlenen bir servise start, stop, pause ya da restart komutları gönderilebilir.

Scheduling: Bu bölüm  içerisinde iki temel işlem yapılabilmekte.

Orchestrator_Standart_IP_2

 • Monitor Date/Time aktivitesi ile bir runbook başlatılabilir ve böylece belirlenmiş olan tarih veya zaman geldiğinde runbook un akışı işletmesi sağlanabilir.
 • Check schedule aktivitesini kullanabilmemiz için öncelikle Global Settings altında bulunan Schedules içerisinde Schedule oluşturulmuş olmalıdır. Oluşturulan bu schedule ile zamanlamanın çalışacağı günler ve saatler belirlenebilmektedir. Böylece bir runbook un örneğin mesai saatleri dışında ve sadece hafta sonları çalışabilmesini sağlamış oluruz.

Monitoring: Bu bölümde aktiviteler iki ana bölümde toplanmıştır. İlki GET ile başlayan aktivitelerdir ve bunlar ile o anki durumun kontrolü yapılır. MONITOR ile başlayan aktiviteler ise bir runbook başlatmak için kullanılabilir ve belirlenen aralıklarla bu kontrol tekrarlanır. Beklenen durumun gerçekleşmesi durumunda bir runbook tetiklenebilir ya da çağrılabilir (invoke)

Orchestrator_Standart_IP_3

 • Get Computer/IP Status aktivitesi ile uzaktaki bir sunucu ya da bilgisayarın ayakta olup olmadığı kontrol edilebilir.
 • Get Disk Space Status aktivitesi ile uzak sunucu ya da bilgisayarın belirlenen diski üzerinde ki boş disk alanı kontrol edilebilir.
 • Get Internet Application Status aktivitesi ile bir web sitesinin (uygulamasını) ayakta olup olmadığı kontrol edilebilir.
 • Get Process Status aktivitesi ile uzak bir sunucu ya da bilgisayar üzerinde ki bir işlemin (çalışan uygulamalar vb) durumu kontrol edilebilir.
 • Get Service Status aktivitesi ise yukarıdakinden farklı olarak uzak bir sunucu ya da bilgisayar üzerinde ki bir servisin durumu kontrol edilebilir.
 • Monitor Computer/IP aktivitesi ile uzak bir sunucu ya da bilgisayarın ulaşılabilir olup olmadığı belirli aralıklar ile kontrol edilebilir. Bu aktivite ile runbook başlatılabilir ve sonucuna göre runbook tetiklenebilir.
 • Monitor Disk Space aktivitesi ile belirtilen sunucu ya da bilgisayarın üzerinde ki bir disk alanı izlenir ve belirtilen eşik değeri geçtiğinde gerekli işlemlrt yapılabilir ya da farklı bir runbook çağrılabilir.
 • Monitor Event Log aktivitesi ile belirtilen sunucu ya da bilgisayarın event log ları izlenir ve filtreye uyan bir event ile karşılaşıldığında gerekli işlemler yapılabilir ya da farklı bir runbook çağrılabilir.
 • Monitor Internet Application aktivitesi ile uzak bir sunucu üzerinde çalışan web uygulaması izlenir ve testin başarılı olması ya da başarısız olması durumlarında gerekli işlemler yapılabilir ya da farklı bir runbook çağrılabilir.
 • Monitor Process aktivitesi ile belirtilen sunucu üzerinde ki bir prosesin (uygulamanın) durumu izlenir ve ilgili prosesin started ya da stopped durumlarında gerekli işlemler yapılabilir veya farklı bir runbook çağrılabilir.
 • Monitor WMI Query aktivitesi ile belirtilen sunucuya gönderilen wmi query nin sonucu uygun olduğunda gerekli işlemler yapılabilir veya farklı bir runbook çağrılabilir.
 • Monitor Service aktivitesi ile belirtilen sunucu üzerinde ki ilgili servisin durumu izlenir ve servisin durumunun started, stopped or paused olması hallerinde gerekli işlemler yapılabilir veya farklı bir runbook çağrılabilir.

File Management: Bu bölümde ki aktiviteler genel olarak dosya ve klasör işlemlerini içermektedirler. Aktivite isimleri ne işlem yapabileceğini belirtmektedir. Dolayısıyla herbir aktiviteyi tek tek açıklamayacağım.

Orchestrator_Standart_IP_4

Email: Bu bölümde tek bir aktivite bulunmaktadır o da Send Email aktivitesidir. Bu aktivite sayesinde örneğin runbook içerisinde ki iş akışımız tamamlandığında belirtilen alıcılara email atılarak runbook sonucu yazılı bir şekilde iletişmiş olur. Ancak bu aktivitenin çalışabilmesi için ortamda bir smtp sunucusu bulunmalıdır. Bu herhangi bir windows sunucu üzerinde etkinleştirilmiş olan SMTP Server rolü ya da ortamda bulunan bir Exchange sunucusu da olabilir. Ancak ben genel olarak Exchange IP si ile birlikte gelen mail gönderme aktivitesini kullanmayı tercih ediyorum. Çünkü hem exchange alt yapısını kullanıyor hem de çok daha fazla seçenek sunuyor.

Orchestrator_Standart_IP_5

Notification: Bu bölüm aslında her runbook içerisinde kullanılması gerekli olan log tutma işlemlerinin yapılmasını sağlayan aktiviteleri içermektedir.

Orchestrator_Standart_IP_6

 • Send Event Log Message aktivitesi ile çalıştırmış olduğumuz bir runbook içerisinde belirlediğimiz işlemler sonrası istenen sunucuda bulunan Application Event Log na Information, Warning ya da Error seviyelerinde log yazdırabiliriz.
 • Send Platform Event aktivitesi ile bir önceki makalemizde anlattığım üzere Runbook Designer içerisinde bulunan bölümde ki Events alanına belirlenen işlemler sonucunda Information, Warning ve Error tiplerinde Event yazdırabilmemizi sağlar.
 • Send Syslog Message aktivitesi ile runbook içerisinde ki aktivitelerin sonucunda belirtilen syslog sunucusuna log gönderilebilmesini sağlar. Örneğin active directory üzerinde bir kullanıcı oluşturulduğunda ilgili syslog sunucusu üzerinde de bir kayıt oluşturulması sağlanabilir.

Utilities: Bu bölüm adından da anlaşılacağı üzere çeşitli araçların toplandığı bölümdür. Bu bölümde ki tüm aktiviteleri anlatmak yerine en sık kullanılanlara değinmeye çalışacağım.

Orchestrator_Standart_IP_7

 • Format Date/Time aktivitesi ile çalışan bir runbook içerisinde tarih saati dilediğimiz bir formata dönüştürebimemizi sağlar. Örneğin runbook çıktısı olan yyyy-MM-ddThh:mm:ss formatında ki tarihi gg/aa/yyyy olarak değiştirebiliriz.
 • Generate Random Text aktivitesi ile belirleyeceğimiz uzunlukta Lower-Case Characters (küçük harf), Upper-Case Characters (büyük harf), Numbers (rakamlar), Symbols (özel karakterler) karakterlerinden oluşan metinler üretebiliriz. Tahmin edeceğiniz gibi en çok bir kullanıcı için parola oluştururken kullanılmaktadır.
 • Get Counter Value aktivitesi ile Global Settings altında daha önceden oluşturulmuş olan bir Counter (sayaç) ın o anki değeri elde edilir.
 • Invoke Web Services aktivitesi ile bir web servisi runbook içerisinden çağrılabilir.
 • Modify Counter aktivitesi ile Global Settings altında daha önceden oluşturulmuş olan Counter ın değeri azaltılabilir, arttırılabilir ya da sıfırlanabilir.
 • Monitor Counter aktivitesi ile Global Settings altında daha önceden oluşturulmuş olan Counter değeri runbook içerisinde izlenebilir ve belirlenen değere geldiğinde runbook içerisinde ki farklı bir link üzerinden akışın devam ettirilmesi sağlanabilir.
 • Compare Values aktivitesi ile iki metin ya da sayısal değer eşit olması, farklı olması vb seçeneklere göre karşılaştırılması sağlanabilir.
 • Query Database aktivitesi ile Access, SQL Server ya da Oracle üzeride ki bir veritabanına yazılan query (sorgu) gönderilebilir ve sonucu satılar olarak alınabilir.
 • Write To Database aktivitesi ile Access, SQL Server ya da Oracle üzeride ki bir veritabanında ki bir tabloya satır yazılabilir.

Text File Management: Bu bölümde ki aktiviteleri kullanarak metin dosyaları üzerinde satır ekleme, satır silme, metin bulma, belli bir satır numarasına ekleme, satır okuma, belirli bir metni bulup değiştirme gibi işlemleri gerçekleştirebiliriz.

Orchestrator_Standart_IP_8

Runbook Control:

Orchestrator_Standart_IP_9

 • Initialize Data aktivitesi ile runbook başlatabilir ve böylece başlattığımız runbook a veri gönderilmesi sağlanır.
 • Return Data aktivitesi ile invoke ederek çağırdığımız runbook da elde ettiğimiz veriyi invoke işlemini başlattığımız runbook a veri olarak gönderilmesi sağlanır.
 • Junction aktivitesi ile runbook içerisinde oluşan dallanmaların tamamının işlemlerinin bitmesinin beklenmesi sağlanır.
 • Invoke Runbook aktivitesi ile bir runbook içerisinden başka bir runbook çağırılabilir ve çağırılan runbook da bulunan initialize data aktivitesine çağıran runbook dan veri aktarılabilir.

Bu makalemde sizlere Orchestrator kurulumu ile birlikte hazır olarak gelen Aktiviteleri anlatmaya çalıştım.

Faydalı olması dileğiyle…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *