Service Manager 2012 Sp1 Sisteminin Service Manager 2012 R2 Sistemine Yükseltilmesi

Merhaba,

System Center ürün ailesinin bir üyesi olan Service Manager uygulaması sayesinde kurumlar IT süreçlerinde ki Sorun Kaydı (Incident), Hizmet İsteği (Service Request), Değişiklik İsteği (Change Request) vb. işlemleri kayıt altında tutabilmekte ve raporlayabilmektedir. Bu makalemde sizlere Service Manager 2012 Sp1 ürününün Service Manager 2012 R2 sürümüne yükseltilmesini anlatmaya çalışacağım. Upgrade işlemi Self-Service Portal haricinde inplace upgrade i desteklemektedir. Service Manager da güncelleme işlemi için aşağıda ki sıranın takip edilmesi gerekmekte.

  • Datawarehouse Sunucusu
  • Service Manager Management Sunucu ya da Sunucuları
  • Self-Service Portal
  • Service Manager konsolları

Not: Self-Service portal inplace upgrade işlemini desteklemediği için sıfırdan kurulması gerekmektedir.

Not: Yükseltme işleminin yapılabilmesi için tüm Service Manager bileşenlerinin üzerinde minimum Update Rollup 2 geçilmiş olmalıdır. Aksi halde aşağıda ki hata ile karşılaşılacaktır.

Not: Yükseltme işlemine başlanmadan önce eğer sanal makine kullanılıyor ise full yedek ya da en azından snapshot alınması karşılaşılacak bir olumsuzluk durumunda faydalı olacaktır.

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_13Yükseltme işlemine yukarıda ki sıraya uyarak Datawarehouse sunucumuzdan başlayalım. İşlemi gerçekleştirebilmemiz için tüm Datawarehouse Job larının Not Started durumda olması gerekmektedir. Aksi halde yükseltme işlemi gerçekleştirilemez. Bunu sağlamak için bir poweshell ekranı açalım (administrator olarak) ve aşağıda ki komutları sırasıyla çalıştıralım.

Set-ExecutionPolicy -force RemoteSigned

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_1Ardından powershell komut satırında C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Service Manager klasörü içerisine gelelim ve aşağıda ki komutu çalıştıralım. Böylece datawarehouse komut tanımlarını yüklemiş olacağız.

Import-Module .\Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.cmdlets.psd1

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_2Son olarak aşağıda ki komutu çalıştırarak Datawarehouse Job larını listeleyelim.

Get-SCDWJob

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_3Yukarıda ki ekran görüntüsünden de görüleceği üzere bazı job lar Running durumunda. Ben bu durumda bu job ların tamamlanmasının beklenmesini tavsiye ederim. Tüm job lar Not Started durumuna geldiğinde sırasıyla aşağıda ki komutları çalıştırarak Datawarehouse job larını disable edelim.

Disable-SCDWJobSchedule -JobNanme Extract_DW_”Datawarehouse Management Grup Adı”

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_5_1Not: Yukarıda ki komutta “Datawarehouse Management Grup Adı” bölümü tırnak işaretleri olmadan yazılmalıdır. Eğer Grup adı bilinmiyor ise Service Manager konsolunda Datawarehouse–> Data Sources bölümüne bakılarak öğrenilebilir.

Disable-SCDWJobSchedule -JobName Extract_”Service Manager Grup Adı”

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_6_1Not: Yukarıda ki komutta “Service Manager Management Grup Adı” bölümü tırnak işaretleri olmadan yazılmalıdır. Eğer Grup adı bilinmiyor ise Service Manager konsolunda Datawarehouse–> Data Sources bölümüne bakılarak öğrenilebilir.

Disable-SCDWJobSchedule -JobName Transform.Common

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_7Disable-SCDWJobSchedule -JobName Load.Common

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_8Disable-SCDWJobSchedule -JobName DWMaintenance

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_9Disable-SCDWJobSchedule -JobName MPSyncJob

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_10Start-SCDWJob -JobName MPSyncJob

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_11Not: Çalıştırılan son komut extraction, transformation ve loading job larının tamamlanmasını sağlamak içindir. Bu işlem kısa sürede tamamlanacak ve ardından tüm job lar Not Started durumda olacaktır. Bunu Get-SCDWJob komutunu çalıştırarak ya da Service Manager konsolunda Datawarehouse–> Datawarehouse Jobs bölümünden görebiliriz.

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_38Datawarehouse job larını disable yaptığımıza göre artık yükseltme işlemine başlayabiliriz. Service Manager 2012 R2 medyasından setup ı çalıştıralım ve karşımıza gelen ilk ekranda Upgrade seçeneği altında ki “Service Manager data warehouse management server” seçeneğine tıklayalım.

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_39Karşımıza gelen “Prepare for upgrade” penceresinde yükseltme için gerekli olan bilgilere haiz olduğumuzu ve disaster recovery için gerekli hazırlıklarımızı yaptığımızı kutuları işaretleyerek kabul ediyoruz.

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_15Next diyerek ilerlediğimiz de karşımıza lisans anahtarını gireceğimiz bölüm çıkmakta. Bu alanı elimizde ki lisans anahtarını girerek geçelim. Sistemimizde zaten Service Manager kurulu olduğundan prerequisites bölümünde herhangi bir eksiklik olayacaktır. Bu bölümü de Next diyerek geçelim ve son ekranda Install diyerek yükseltme işlemini başlatalım.

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_19Yükseltme işlemi tamamlandığında karşımıza gelen ekranda Encryption Backup and Restore Wizard seçeneğinin seçili olduğundan emin olalım. Eğer bu key i almaz isek bir disaster durumunda elimizde yedeğimiz olsa dahi geri dönüş şansımız olmayacaktır.

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_20_1Close a tıkladığımızda karşımıza Encryption Backup and Restore Wizard penceresi gelecektir. Burada Backup Encryption key seçeneği seçili durumda iken Next diyerek ilerleyelim.

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_21_1Provide location penceresinde anahtar dosya için bir isim ve kayıt edileceği yeri seçelim.

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_22_1Next diyerek ilerlediğimizde bizden anahtar dosyası için bir parola belirlememiz istenecektir. Burada ki parola unutmayacağımız bir parola olmalıdır 🙂

Böylece Service Manager Datawarehouse sunucumuzu 2012 R2 sürümüne yükseltmiş olduk. Sırada Service Manager Management sunucusunun yükseltilmesi işlemi var.

Management sunucusuna bağlanalım ve Service Manager 2012 R2 kurulum dosyasını çalıştıralım. Karşımıza gelen ekranda Upgrade seçeneği altında ki linki tıklayarak yükseltme işlemine başlayalım.

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_24_1Karşımıza datawarehouse yükseltmesinde ki gibi yükseltme için gerekli olan bilgilere haiz olduğumuzu ve disaster recovery için gerekli hazırlıklarımızı yaptığımızı kutuları işaretleyerek kabul ediyoruz ve Next diyerek ilerliyoruz. Karşımıza benzer şekilde lisans ve prerequisites ekranları gelecektir. Bunları da bir önceki işlemde olduğu gibi yaparak geçelim. Yükseltme işlemi tamamlandığında karşımıza gelen ekranda Encryption Backup and Restore Wizard seçeneğinin seçili olduğundan emin olalım.

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_30_1Bir önceki datawarehouse yükseltmesinde ki gibi key in yedeğini aldığımızda Service Manager Management Sunucumuzu da 2012 R2 sürümüne başarılı bir şekilde yükseltmiş olduk.

Bu işlem ile birlikte artık Datawarehouse sunucumuz üzerinde ki job ları çalıştırabilir ve senkronizasyon işleminin başlatabiliriz. Bunun için datawarehouse sunucusu üzerinde bir powershell ekranı açalım ve aşağıda ki komutları çalıştıralım.

Import-Module .\Microsoft.EnterpriseManagement.Warehouse.cmdlets.psd1

Enable-SCDWJobSchedule -JobNanme Extract_DW_”Datawarehouse Management Grup Adı”

Enable-SCDWJobSchedule -JobName Extract_”Service Manager Grup Adı”

Enable-SCDWJobSchedule -JobName Transform.Common

Enable-SCDWJobSchedule -JobName Load.Common

Enable-SCDWJobSchedule -JobName DWMaintenance

Enable-SCDWJobSchedule -JobName MPSyncJob

Start-SCDWJob -JobName MPSyncJob

Upgrade Service Manager 2012 Sp1 to 2012 R2_37_1Not: Makaleyi yazdığım dönemde son olarak Update Rollup 5 bulunmakta idi. Bu güncelleme de yine yükseltme sırasında olacak şekilde tüm makinelere geçilmesi gerekmektedir. Ancak Service Manager Datawarehouse sunucusuna güncellemenin geçilebilmesi için yükseltme sonrası tüm Datawarehouse Job ların çalışıp tamamlanmış olması gerekmektedir. Aksi halde güncelleme geçilemeyecektir.

Artık geriye Service Manager konsolu kurulu olan bilgisayarlarda yükseltme işleminin yapılması kaldı. Konsol kurulumlarının gerçekleştirilmesi oldukça kolay bir şekilde yapılabilmektedir. Ancak Service Manager Self-Service Portal güncellemeyi aynı makine üzerinde desteklememektedir. Bu nedenle sıfır kurulum yapılması gerekmektedir. Self-Service Portal kurulumunu https://www.mhakancan.com/service-manager-2012-r2-self-service-portal-kurulumu-bolum-1/ ve https://www.mhakancan.com/service-manager-2012-r2-self-service-portal-kurulumu-bolum-2/ adreslerinde ki makalelerden takip ederek yapabilirsiniz.

Bu makalemde sizlere Service Manager 2012 Sp1 ürününün Service Manager 2012 R2 sürümüne yükseltilmesini anlatmaya çalıştım.

Faydalı olması dileğiyle…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *