Service Manager 2012 R2 Data Warehose Kurulum ve Ayarlar

Merhaba,

Service Manager ITIL ve MOF süreçlerinin dijital ortamda takibinin yapılmasını hedeflemektedir. Dijital ortamda kayıt altına alınan olayların, hizmet isteklerinin ya da değişiklik isteklerinin raporlanabilmesi de önemlidir. Bu raporlar sayesinde en çok kayıt açılan olaylar, en çok iş kapatan personel vb. kolaylıkla görselleştirilebilmektedir. Bu işlemin Service Manager tarafında yapılabilmesi için Data Warehose bileşeninin kurulması gerekmektedir. Bu makalemde sizlere Service Manager 2012 R2 Data Warehouse kurulumunu ve ayarlarını anlatmaya çalışacağım.

Not: Data Warehouse rolü Service Manager Management rolünü üstlenen sunucu üzerine kurulamaz.

Not: Sunucu belleği olarak minimum 8 Gb olması faydalı olacaktır.

Not: Database lerin oluşturulması sırasında disk kapasitesi ihtiyacı olacağından minimum 40 Gb boş alanın bulunması kurulumun sağlıklı bir şekilde tamamlanması için gereklidir.

Service Manager kurulum iso sunu makinemize bağlıyoruz ve kurulumu başlatıyoruz. Karşılama ekranını geçip Prerequisites bölümünde herhangi bir hata olmadığını görelim.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_1

Next e tıklayarak ilerlediğimizde karşımıza Data Warehouse veritabanlarının ayarlandığı bölüme geleceğiz. Burada veritabanları için ilgili SQL Serer ın seçilmesi gerekmektedir. Eğer SQL Server üzerinde birden fazla Instance var ise bunlardan uygun olanı seçilmelidir.

Not: Data Warehouse SQL Collation ile Service Manager Collation aynı olmalıdır. Aksi halde aşağıda ki şekilde bir uyarı ile karşılaşılacaktır.

Not: Service Manager kurulumunda Türkçe uyumluluğu için önerilen Collation ayarı Latin1_General_100_CI_AS şeklindedir. Collation kurulum sonrasında değiştirilememektedir. Eğer değiştirilmek istenirse yeniden SQL Server kurulumu yapılması gerekmektedir.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_3

Staging and Configuration Database ayarları

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_2

Repository Database ayarları

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_4

Data Mart Database ayarları

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_4_1

Eğer Configuration Manager ya da Operations Manager raporlamaları için de Service Manager arabirimini kullanmayı planlıyorsanız bu bölümde her iki veritabanının kurulumu için gerekli olan ayarlar yapılmaktadır.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_5

Veritabanlarını ayarladıktan sonra ilerlediğimize karşımıza Data Warehouse için Management Group Name adını ve Management Group için yöneticileri belirleyeceğimiz ekran gelecektir. Burada DW_ ile başlayan isimlendirmeyi ben genelde kurum ismi olacak şekilde yapılandırmayı tercihi ediyorum. Yöneticiler olarak da Domain Admins grubunu belirledim ancak bunun için farklı bir security group oluşturulup kullanılabilir.Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_6

Yukarıda ki bölümü geçip ilerlediğimizde bizden raporlama hizmeti için kullanılacak olan SQL Server ve varsa Instance bilgileri istenmektedir. SSRS (SQL Server Reporting Services) adresinin doğruluğu otomatik olarak kontrol edilecektir.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_7

Burada ki bilgileri de doğru bir şekilde tamamlayıp ilerlediğimizde bizden Service Manager hizmetleri için hesap belirleyeceğimiz ekran gelecektir. Burada dikkat edilmesi gereken kullanılan hesabın Data Warehouse sunucusunda Local Administrators grubuna üye olması gerekliliğidir. Aksi halde yetkisi olmadığına dair hata alınacaktır.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_8

Hizmet hesabını belirledikten sonra sıra raporlama için kullanılacak olan hesabın belirleneceği ekran gelecektir.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_9

Burada da hesap bilgilerini girip ilerlediğimizde bizden OLAP Cube ler için kullanılacak olan SQL Server Analysis Services sunucusunun ve ilgili Instance ın bilgileri istenecektir. Burada da gerekli bilgileri girelim.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_10

Gerekli bilgileri girip ilerlediğimizde karşımıza Data Mart veritabanları ile iletişim için kullanılacak hesap bilgilerinin istendiği ekran gelecektir.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_11

Next e son kez tıklayıp karşımıza gelen özet ekranın da Install seçeneğine tıklayarak kurulumu başlatabiliriz.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_13

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_14

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_15

Kurulumun tamamlanmasının ardından Encryption Key in yedeğini alacağız. Close a tıkladığımızda karşımıza yedeği almamızı sağlayacak olan sihirbaz gelecektir.

Backup the Encryption Key seçeneği seçili durumda iken Next e tıklayarak ilerleyelim. Karşımıza gelen ekranda yedeği alacağımız yeri ve dosya adını belirleyelim.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_17

Next e tıklayarak ilerleyelim ve alacağımız key için bir parola belirleyelim.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_18

Next e tıklayarak ilerleyelim dosyamızı oluşturalım. Bu dosyayı güvenli bir yerde saklamamız son derece önemlidir. Çünkü yedekten geri dönme işlemi yapıldığında verilere şifreli olacağından ancak bu key vasıtasıyla geri dönülen verilerin kullanılabilir duruma gelmesi sağlanabilir.

Service Manager Data Warehouse kurulumunun tamamlanmasının ardından Service Manager a bunun eklenmesi gerekiyor. Bunun için Service Manager konsolunda Administration bölümünde en altta bulunan “Register with Service Manager Data Warehouse” linkine tıklayalım.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_19

Açılan sihirbazda karşılama ekranını geçelim ve Server Name bölümüne az önce Data Warehouse rolünü kurduğumuz sunucunun adını yazalım ve Test Connection ile sunucunun ulaşılabilir olduğunu görelim.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_22

Next diyerek ilerlediğimizde bizden Run As account oluşturmamızı isteyen ekran gelecektir. Bu account Service Manager sunucusuna bağlanabilmesi için gerekmektedir ve sunucu üzerinde Administrators yetkisine sahip olmalıdır. Ancak Service Manager Administrator yetkisi yok ise otomatik olarak eklenecektir.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_23

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_24

Next e tıkladığımızda bizden parola istenecektir. Parolayı yazalım ve OK diyerek ilerleyelim. Özet bölümünde Create seçeneğini tıklayarak Data Warehouse Registration işlemini tamamlayalım.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_26

Bu işlemin ardından Service Manager konsolunu kapatalım ve tekrar açalım. Konsolu açtığımızda karşımıza Management Pack import işlemi tamamlanana kadar raporlardan faydalanamayacağımızı belirten bilgi ekranı çıkacaktır.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_27

Bu esnada açılan Service Manager konsolunda en alt bölüme Data Warehouse seçeneğinin eklenmiş olduğunu göreceğiz. Data Warehouse bölümü geldiğine göre deployment işleminin düzgün bir şekilde yapılıp yapılmadığını ve dolayısıyla Data Warehouse un düzgün çalışıp çalışmadığını kontrol etmeye başlayabiliriz.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_28

Bu bölümde Data Warehouse Jobs bölümüne tıkladığımızda sağ tarafta iki adet Job görmemiz gerekmekte. Bunlardan MPSyncJob Management Pack lerin import işlemi ndensorumludur ve Running durumunda olmalıdır.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_29

Not: MPSyncJob işinin tamamlanması 2 saati geçebilmektedir. Bu nedenle telaşa gerek yok.

MPSyncJob işi çalışmasını tamamladığında Management Pack lerin tamamı import edilmiş durumdadır. Bunu yine Data Warehouse seçeneği altında bulunan Management Packs e tıkladığımızda sağ tarafta karşımıza gelen listede Deployment Status bölümünün Completed durumda olması gerekmektedir. Ayrıca Data Warehouse Jobs bölümünde artık iki değil 5 Job olmalı ve MPSyncJob işinin Status kolonunda Not Started durumunda olmalıdır. Bunlar,

  • Extract_<Service Manager management group name> Bizde Extract_Admins
  • Extract_<Data Warehouse management group name> Bizde Extract_DW_SMMHCLABS
  • Load.Common
  • Transform.Common
  • MPSyncJob

şeklindedir. Yukarıdakiler dışında bulunanlar OLAP Cube job ları ve eğer kurulum sırasında oluşturtmuş ise Load.CMDWDataMart ve Load.OMDWDataMart işleridir.

Not: Eğer Data Warehouse Jobs altında bu beş işi göremiyorsanız MPSyncJob a tıklayalım ve Tasks bölümünden Resume seçeneği ile yeniden çalıştıralım.

Not: Raporların çekilebilmesi için Extract, Transform ve Load Job larının tamamlanmış olması gerekmektedir.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_35

MPSyncJob tamamlandıktan sonra Service Manager konsolunu kapatıp yeniden açtığımızda artık Reports bölümünün de listeye eklenmiş olduğunu görebiliriz.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_34

Artık raporlarımızı çekebilir durumdayız. Örneğin Incident ların listesini alacağımız List of Incidents raporunu çalıştırdığımızda çıktısı aşağıda ki gibi olacaktır.

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_37

Service Manager 2012 R2 DataWarehose Kurulum ve Ayarlar_37_1

Bu makalemde sizlere Service Manager 2012 R2 Data Warehouse kurulumunu ve ayarlarını anlatmaya çalıştım. Data Warehouse Job ların yaptığı işler ile ilgili detayları bir sonra ki makalede anlatıyor olacağım.

Faydalı olması dileğiyle…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *