System Center Virtual Machine Manager 2012 RC High Available Kurulum

System Center ürün ailesinin sanal platformalarıı yönetmek için kullanılan uygulaması Virtual Machine Manager RC oldu ve çok yakınad RTM olarak aramızda olacak. VMM 2008 R2 Sp1 sürümünde high available yapıyı desteklemiyordu. Bu durumu VMM sunucusunu clustered ortamda ki Hyper-V gibi bir sanallaştırma platformu üzerine yerleştirerek bir Hyper-V node u gitse dahi sanal makinenin diğer node üzerine aktarılarak hizmet vermeye devam etmesi sağlanabiliyordu. Ancak bu durum VMM servislerinin sürekliliğini sağlamıyordu. Eğer VMM servisleri duracak olursa ikinci bir VMM sunucusu olmadığı için sanallaştırma platformunu VMM kullanarak yönetemeyecek duruma gelinecektir.

Bilindiği üzere VMM 2012 ile artık Private Cloud yapısı da desteklenmekte ve yönetilebilmekte. Cloud yapısının sürekli takip ve yönetim gerektiren önemli bir yapı olması sebebiyle bu sistemlerin yönetiminin süreliliği büyük önem arz etmekte. Bu nedenle VMM 2012 ile birlikte artık VMM servisi high available olarak yapılandırılabilmekte. Böylece VMM hizmeti veren bir sunucuda problem oluşması durumunda dahi diğer sunucu üzerinden sanal platformlar takip edilerek yönetilmeye devam edilebilecek. Bu makalemde sizlere Virtual Machine Manager 2012 uygulamasının high available olarak kurulumunu anlatmaya çalışacağım.

Kurulum öncesi sistemlerin hazırlanması gerekmekte. Bu amaçla VMM HA olarak kullanacağımız sunucuların karşılaması gereken minimum sistem gereksinimlerini aşağıda bulabilirsiniz.

 • VMM 2012 veritabanının tutulacağı SQL Server 2008 veya SQL Server 2008 R2 veritabanı sunucusunun ortamda hazır bulunması gerekmektedir.
 • VMM 2012 hizmetinin high available olması için SQL Server veritabanının da high available bir yapıda tutuluyor olması tavsiye edilir.
 • VMM 2012 hizmetinin high available olması için Library Share olarak kullanılan disk alanının high available olarak çalışan bir file server üzerinde yapılandırılması tavsiye edilir.
 • VMM 2012 node larının her birisinde tüm güncellemeleri yapılmış Windows Server 2008 R2 Sp1 Enterprise işletim sisteminin kullanılması ve bu işletim sistemlerinde failover cluster özelliğinin etkinleştirilerek ayarlarının yapılmış olması gerekmektedir.
 • Active Directory üzerinde Virtual Machine Manager servisinin çalıştırması amacıyla bir kullanıcı hesabının oluşturulması gerekmektedir.
 • VMM 2012 encryption anahtarını Active Directory içerisinde barındıracaktır. Bu nedenle Distrubuted key management yapısının VMM kurulumu öncesinde Active Directory içerisinde hazırlanmış olması gerekmektedir. Eğer kurulum sırasında kullanılacak hesap Domain Admin yetkisine sahip ise belirtilen isim otomatik olarak oluşturulacaktır.
 • VMM 2012 kurulumu öncesinde her iki node üzerinde de kurulum için gerekli olan uygulamaların kurulumlarının tamamlanmış olması gerekmektedir.
 • VMM 2012 kurulumu sırasında kullanılacak olan kullanıcı Domain Admin yetkisine sahip değil ise her bir node üzerinde local admin olarak yetkilendirilmelidir.

NOT: Virtual Machine Manager 2012 high available olarak 16 node a izin vermektedir. Ancak bu node lardan sadece bir tanesi aynı anda aktif olabilir. Diğer node ların passive mode da çalışmaları gerekmektedir.

Virtual Machine Manager 2012 kurulumunda yönetilecek host sayıları gerekli olan donanım ihtiyacını belirlemede önem arz etmektedir. Aşağıda 150 host dan az ve 150 host dan yukarısı için gerekli olan minimum ve tavsiye edilen donanım ihtiyaçlarına ilişkin tabloları görebilirsiniz.

150 Host a Kadar

Hardware component

Minimum

Recommended

Processor

Pentium 4, 2 GHz (x64)

Dual-Processor, Dual-Core, 2.8 GHz (x64) or greater

RAM

2 GB

4 GB

Hard disk space (without a local VMM database)

2 GB

40 GB

Hard disk space (with a local, full version of Microsoft SQL Server)

80 GB

150 GB

150 Host dan Fazlası

Hardware component

Minimum

Recommended

Processor

Pentium 4, 2.8 GHz (x64)

Dual-Processor, Dual-Core, 3.6 GHz or greater (x64)

RAM

4 GB

8 GB

Hard disk space

10 GB

50 GB

Kurulum öncesi hazır olması gereken yazılımları aşağıdaki gibidir.

 • Windows Server 2008 R2 Sp1 Enterprise veya Datacenter (Standard sürüm Failover Cluster rolünü desteklemediği için kurulumda kullanılamaz. Ancak high available bir kurulum düşünülmüyor ise Standard sürümde kullanılabilir)
 • Windows Remote Management (WinRM) 2.0 sürümü Windows Server 2008 R2 ile birlikte gelmektedir.
 • .NET Framework 3.5 Sp1 uygulamasının yüklü olması gerekmektedir. Uygulama Server Manager konsolunda Add Features bölümü kullanılarak kurulabilir.
 • Windows Automated Installation Kit (AIK) for Windows 7 uygulamasının her iki node üzerinde de kurulu olması gerekmektedir. İlgili kurulum dosyası http://www.microsoft.com/download/en/details.aspx?id=5753 adresinden indirilebilir.
 • Farklı bir sunucu üzerinde SQL Server 2008 SP2 ya da SQL Server 2008 R2 Sp1 Standard, Enterprise ya da Datacenter sürümlerinden birisinin kurulu olmalıdır.

VMM kurulumu öncesi ilgili sunucular arasında failover cluster yapısının hazır olması gerekmektedir. Bu makalede failover cluster yapısına değinmeden VMM 2012 nin HA yapıda kurulumuna değinmeye çalışacağım. Kurulum sırasında failover cluster yapısına dahil olan sunucuları VMMN1 ve VMMN2 olarak isimlendirdik ve bu iki node un dahil olduğu cluster ın adı ise vmmcluster şeklinde isimlendirilmiş durumda.

Kurulum için kullanacağımız kullanıcı adı vmmadmin olacaktır. Bu kurulumu özellikle Domain Admin yetkisi bulunmayan bir kullanıcı ile yaparak karşılaşılabilecek durumları ve yapılması gereken işlemlere de değinmek istiyorum.

Virtual Machine Manager high available yapıda encryption key değerini Active Directory üzerinde tutmakta. Eğer kurulum yapılan kullanıcının Active Directory üzerinde yetkisi yok ise ilgili container önceden hazırlanmış ve ilgili kullanıcı için yetkilerinin verilmiş olması gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle active directory sunucusunda ADSI Edit uygulamasını kullanarak ilgili container ı oluşturalım. Startà Administrative Tools yolunu izleyerek ADSI Edit konsolunu açalım. ADSI Edit ifadesine sağ tıklayarak açılan menüden Connect to seçeneğine tıklayalım. Açılan pencerede Connection Point bölümünde “Select a well known Naming Context” bölümünde “Default naming context” seçili durumda iken OK diyerek bağlantıyı sağlayalım. Ardından “DC=virtuallab,DC=com” bölümünü seçerek genişletelim ve sağ tarafta boş bir alana sağ tıklayarak açılan menüde Newà Object linkine tıklayalım. Karşımıza gelen iletişim kutusunda Container seçeneğini seçip Next ile ilerleyelim ve Value bölümüne VMMDKM (siz farklı bir isim verebilirsiniz) yazıp Next e tıklayıp ardından Finish diyerek işlemi tamamlayalım. Oluşturduğumuz container aşağıda ki gibi görülecektir.

Container oluşturulduktan sonra Virtual Machine Manager kurulumunda kullanacağımız vmmadmin kullanıcısı için bu container üzerinde yetkilendirme işlemi yapmamız gerekiyor. Bu işlem için VMMDKM ifadesine sağ tıklandığında açılan menüden Properties linkine tıklayalım. Karşımıza gelen ekranda Security sekmesine geçelim. Karşımıza gelen yetkilendirme ekranında Add diyerek vmmadmin kullanıcısını ekleyelim ve Full Control ve Allow yetkisi verelim. Ardından Advanced butonuna tıklayalım ve karşımıza gelen Advanced Securtiy Settings ekranında az önce eklediğimiz vmmdkm kullanıcısını seçelim ve Edit butonuna tıklayalım. Karşımıza gelen Permission Entry ekranında Apply to bölümünü “This object only” seçeneğinden “This object and all descendant objects” olarak seçelim. İşlemi tamamladıktan sonra OK diyerek açık olan tüm pencereleri kapatabiliriz.

Cluster yapımız hazır olduğundan ve Active Directory üzerinde gerekli yetkilendirmeleri yaptıktan sonra artık Virtual Machine Manager 2012 RC sürümünün high available yapıda kurulumuna başlayabiliriz. Setup dosyasını çalıştırdığımızda karşımıza gelen kurulum ekranında Install linkine tıkladığımızda kurulum için seçenekler karşımıza gelecektir. Burada “VMM Management Server” ve “VMM Console” seçeneklerini seçtiğimizde kurulum yapımızın clustered şeklinde olduğunu anlayacak ve bize VMM management server kurulumunun cluster üzerine kurularak high available yapıda olmasını isteyip istemediğimizi soracaktır.

Bu ekranda Yes diyerek kurulumu high available yapıda kurmaya başlayabiliriz. Next diyerek ilerlediğimizde kaşımıza uygulama kayıt ekranı gelecektir. Burada ki alanları uygun şekilde doldurup Next diyerek ilerleyelim. Karşımıza gelen lisans ekranında anlaşmayı kabul edelim ve tekrar Next diyerek ilerleyelim. Karşımıza gelen Customer Experience Improvement ekranında tercihimizi yaparak ilerleyelim. VMM için Microsoft güncellemelerinin otomatik olarak yapılıp yapılmayacağını belirleyeceğimiz ekranda On (recommended) seçeneğini seçerek ilerleyelim. Kurulum yapılacak bölümüde belirleyerek ilerlediğimizde kurulum kısa bir prerequisite taraması yapacak ve kuruluma başlamak için bir eksiklik olup olmadığını kontrol edecek. Burada eğer kurulum için bir eksiğimiz var ise kurulum devam etmeyecektir. Ancak warning olarak bir ifade bulunuyor ise (örneğin yetersiz ram gibi) kuruluma devam edebiliriz. VMM management server için minimum 4 Gb ram istemekte eğer sistemimiz bu isteği karşılamıyor ise aşağıda ki uyarı ekranı ile karşılaşacağız.

NOT: Eğer burada belirtilen eksiklikleri kurulumu kapatmadan tamamlamış isek Chack prerequisites again seçeneği ile tekrar kontrol yapılmasını sağlayarak kurulum kapatılmadan devam edilebilir.

Ön gereksinimler hazır olduğunda Next diyerek ilerleyelim. Karşımıza VMM sunucumuzun veritabanının saklanacağı SQL Server bilgilerinin istendiği ekran gelecektir. Burada Server name bölümüne ilgili sunucunun adını yazıp Tab ile geçtiğimizde kurulum otomatik olarak bağlantıyı test edecek ve bağlanabiliyor ise Next diyerek devam edebileceğiz. Ancak burada değinmek istediğim birkaç nokta var. Eğer kurulumu yaptığımız kullanıcı  ilgili SQL Server sunucusu üzerinde yetkili değil ise “Use the following credentials” bölümü kullanılarak yetkili bir kullanıcının hesap bilgileri girilmelidir.

NOT: SQL Server sunucusunun güvenlik duvarı etkin ise ve bağlantı için varsayılan port olan 1433 kullanılıyor ise bu port için kural tanımlanmalıdır.

SQL Server sunucumuzu belirleyip başarılı bir şekilde bağlantı kurduktan sonra Next diyerek bu ekranı geçip devam edelim. Karşımıza vmm servisi için oluşturulacak olan cluster konfigurasyonuna ait bilgilerin istendiği ekran gelecektir. Burada name bölümüne cluster yapısı için bir isim ve ip adresi belirlememiz gerekecektir. İlgili alanlar doldurulduktan sonra ekran görüntüsü aşağıda ki gibi olacaktır.

Karşımıza Virtual Machine Manager servisinin kullanacağı kullanıcıyı ve DKM anahtarının saklanacağı yeri belirleyeceğimiz ekran gelecektir. Burada ilgili alanları dolduralım.

Yukardaki ekranda servis için gerekli kullanıcı adı ve parola ile DKM alanını doldurduktan sonra Next diyerek ilerleyelim. Eğer burada yazılan bilgilerde bir yanlışlık var ise kurulum bizi uyaracaktır. İlerlediğimizde karşımıza Virtual Machine Manager ın kullanacağı portların bulunduğu ekran gelecektir.

Burada gelen varsayılan port numaralarında değişiklik yapmadan ilerlediğimizde karşımıza Library Share ekranı gelecektir. Ancak kurulumu high available yaptığımız için Library Share bölümü işlem yapılamaz olarak gelecektir. Library Share ortamını kurulumun tamamlanmasının ardından ortamda ki bir dosya sunucusu üzerinde (mümkünse high available) yapılandıracağız.

Yukarıda ki ekranı geçtiğimizde karşımıza özet ekranı gelecektir. Burada kurulum için belirlemiş olduğumuz parametrelerin listesini görebiliriz.

Install butonuna tıklayarak kurulumu başlatmamız yeterli olacaktır. Kurulumun tamamlanmasının ardından karşımıza çeşitli uyarıların bulunduğu ekran gelecektir. Bunun sebebi kurulum için kullandığımız kullanıcının Active Directory üzerinde gerekli işlemleri yapabilmek için yetkisinin olmamasıdır. Eğer Domain Admin yetkili bir kullanıcı kullanılıyor ise bu ekran ile karşılaşılmayacağından bundan sonra ki işlemlerin yapılmasınada gerek olmayacaktır

Kurulum sonucunda Active Directory üzerinde oluşturmuş olduğumuz VMMDKM container görünümü aşağıda ki şekilde olacaktır.

Yukarıda ki ekran görüntüsünde yapılması istenen maddelerin tam halini ve maddelerde istenilen işlemlerin yapılışını aşağıda liste halinde yazıyorum,

NOT: Eğer kurulum Domain Admin yetkili bir kullanıcı tarafından yapılır ise aşağada ki işlemlerin yapılmasına gerek yoktur.

NOT: Eğer aşağıda ki işlemler düzgün olarak tamamlanmaz ise diğer bilgisayarlar üzerinden high available adresine bağlanılamayacaktır. Ayrıca bare-metal Hyper-V kurulumu da gerçekleştirilemeyecektir.

The Service Principal Name (SPN) could not be registered in Active Directory Domain Services (AD DS) for the VMM Management server.

 1. Use setpsn.exe to create SPN for vmmserver using following command “C:\Windows\system32\setspn.exe –S SCVMM/vmmha.virtuallab.com VIRTUALLAB\vmmadmin”
  Yukarıda ki komutu kullanarak vmmadmin kullanıcısı için vmmha.virtuallab.com ve vmmha spn kayıtlarını oluşturmamız gerekiyor. Bu işlemi domain controller sunucumuz üzerinde gerçekleştirelim.

 2. Add SPN values to following registry key “Software\Microsoft\Microsoft System Center Virtual Machine Manager Server\Setup\VmmServicePrincipalNames”
  Yukarıda ki registry alanına az önce oluşturduğumuz SPN kayıtlarını giriyoruz.


 3. Run “C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\ConfigureSCPTool.exe –install vmmha.virtuallab.com VIRTUALLAB\vmmha$”

Yukarı da ki işlemleri tamamladıktan sonra ikinci node üzerinde kurulum gerçekleştirilmesi gerekmekte. İlgili node üzerinde vmmadmin kullanıcısının local admin yetkisine sahip oluğundan emin olarak kurulum işlemini başlatalım. Kurulum başladığında ortamda bir VMM server ın high available olarak kurulu olduğunu ve kurulum yapılan sunucuyu bu ortama eklemek isteyip istemediğimizi soracaktır.

Yes diyerek kurulum işlemine başlayabiliriz. Kurulum adımları ilk node üzerinde ki kurulum ile oldukça benzerlik gösterdiğinden ekran görüntülerine yer vermeyeceğim. SQL Server bağlantısında yine yetkili bir kullanıcının bilgilerini girelim ve vmmadmin servis kullanıcısı için parolayı belirtelim ve kurulumu başlatalım. Kurulum tamamlandığında ilgili sunucunun service connection point (SCP) bilgisinin oluşturulamadığı belirtilecektir.

Bu işlem için ilgili node üzerinde aşağıda ki komutu çalıştırarak sunucuyu eklememiz gerekmekte.

“C:\Program Files\Microsoft System Center 2012\Virtual Machine Manager\setup\ConfigureSCPTool.exe –AddNode vmmha.virtuallab.com VIRTUALLAB\vmmha$”

Kurulum işlemlerinin tamamlanmasının ardından failover cluster manager konsolunda High Available olarak kurduğumuz Virtual Machine Manager 2012 yapımız aşağıda ki şekilde görüntülenecektir.

Virtual Machine Manager 2012 konsolunu kurduğumuz herhangi bir sistem üzerinden bağlantı yapmaya çalıştığımızda artık ilgili vmm sunucusunun adı yerine kurulum sırasında belirlemiş olduğumuz vmmha adını kullanarak bağlantıyı yapacağız.

Bağlantı sağlandıktan sonra aktif olan node kapatılıp high available yapı test edilebilir. Bu durumda konsol bağlantısı bir süreliğine kesilecek ve failover cluster manager konsolunda Offline-Pending ve Online ifadelerinin görülmesinin ardından Virtual Machine Manager konsol bağlantısı yeniden kurulacaktır.

Bu makalemde sizlere Virtual Machine Manager 2012 uygulamasının High Available olarak kurulumunu anlatmaya çalıştım.

Faydalı olması dileğimle…

M. Hakan CAN

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *