Microsoft Local Administrator Password Solution Yayınlandı

Local Admin Parolalarının Group Policy ve Active Directory İle Merkezi Olarak Yönetimi_24Merhaba,

Client tarafında ki makinelerin local admin parolaları (özellikle sayı çok olduğunda) yönetim açısından ciddi bir sıkıntı yaratmaktadır. Bu nedenle de neredeyse tüm local admin parolaları aynı olmaktadır. Microsoft LAPS ile birlikte herbir client için farklı bir local admin parolası berlilenebilmekte ve bunlar Active Directory içerisinde ki gizli bir attribute içerisinde tutulmakta. Bu parolayı da  sadece yetkilendirilmiş kullanıcılar görebilmekte. Böylece herbir client için farklı ve değiştirilebilir local admin parolası belirlenebilmekte. Uygulamaya http://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=46899 adresinden ulaşabilirsiniz. Bu yapının kurulumu ile ilgili makaleye de https://www.mhakancan.com/local-admin-parolalarinin-group-policy-ve-active-directory-kullanarak-merkezi-olarak-yonetimi/ adresinden ulaşabilirsiniz.

Faydalı olması dileğiyle…

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *