IDC BT Müdürleri Forumu: Bilgi Teknolojilerinde Akılcı Seçimler

Bölgenin iş ve teknoloji alanındaki uzmanları bilgi teknolojilerinde nasıl akılcı seçimler yapılabileceğini tartışmak üzere biraraya geliyor. Sürekli değişen ekonomik koşullarda kurumlar temel yapılarını korumak, müşteri memnuniyetini üst seviyede tutmak ve rekabet avantajı yakalamak için akılcı seçimler yapmak zorundalar. Ne var ki yeni ekonomik gerçeklik harcamaları ve operasyonel masrafları kısmayı zorunlu kılarken işin hemen hemen her alanında büyük bir baskı oluşturmaktadır. Bu durum ise özellikle büyümeyi mümkün kılan operasyonel desteğin verilmesini zorlaştırmaktadır.

IDC, ICT’nin (Bilgi ve İletişim Teknolojilerinin) bilinçli kullanımı ile bu konuda karşılaşılan zorlukların minumuma indirelebileceğini önemle vurgulamaktadır. Bilgi yönetiminden BT dış kaynak kullanımına, iş zekasından sanallaştırmaya, yeşil BT’den VoIP ve tümleşik iletişime kadar bir çok konuda verimliliğin arttırılabileceği, maliyetlerin düşürelebileceği ve karlılığın daha üst seviyelerde tutulabileceği çözümler mevcuttur.

Bilgi Teknolojilerinde Akılcı Seçimler için anahtar konular:

Gün boyunca devam edecek etkinlikte bölgenin etkin düşünce liderlerinin iş ve teknoloji yöneticileri için önemli olan konularda yapacağı sunumlar aşağıdaki konuları içerecektir;

İş ve BT Uyum Sanatı

  • Belirsiz ortamlarda BT Müdürleri ne tür stratejiler uygulamalıdır?
  • Bilgi teknolojileri ROI (yatırım geri dönüşü) ve uyum konularına nasıl odaklanmalılar? (başarı için stratejiler)
  • Operasyonel verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek, temel yapıyı korumak ve müşteri kaybını önlemek için BT nasıl aktifleştirilmelidir?
  • BT ve İş Uyumunu teşvik eden teknolojiler nelerdir?

Yönetilebilir Servisler Şirketiniz için Doğru Çözüm mü?

  • Yönetilebilir Servisler ne demektir?
  • Kuruma ne tür yararlar sağlar?
  • Günümüze uygun mudur?
  • Gelecekte ne tür gelişmeleri beraberinde getirecektir?

SOA (Servis odaklı uygulamalar) ve BPM (İş süreç yönetimi): Dirençli Şirketler ve Sektör Bariyerleri

SOA (Servis odaklı uygulamalar) ve BPM (İş süreç yönetimi) arasındaki yakınlaşma, yüksek düzeyde planlama ve modellemeden uygulama geliştirmeye geçmek için servis ve ürün sağlayıcılarını mevcut araçlarını genişletmenin yollarını aramaya yöneltmiştir.

  • Kurumlar, sektörün bıraktığı bu yeni nesil ortaklık ve dinamik entegre edilmiş sistemlerin sorumluluğunu almaya hazır mıdır?
  • Kurumlar, yetenek, davranış, yapı veya SOA ve BPM ihtiyaçlarını kapsayan taraflara mı daha yatkındırlar?

İş Zekası Devrimi

İş Zekası, 2009’da kullanıcılara veri ambarı, raporlama ve veri şeması araçlarını sunmaktan çok işinizi içerden para kazanarak nasıl ivmelendirebileceğinizi anlatan bir felsefeye dönüşmüştür. Bu oturum, temel anahtar sürücüler, kararlar ve İş Zekası çıktıları üzerine bir tartışma başlatmayı amaçlamaktadır.

Veri Depolamanın Gelecek Evrimi

IDC’nin inancına göre kullanıcı ve uygulamaların veri depolama ile girişeceği ilişki biçimi ve depolama sistemlerinin mimari yapısı yeni bir devrim niteliğindedir. Bu oturum, son kullanıcı taleplerinin sunucu ve depolama arasında nasıl bir ilişkiye neden olduğunun detaylarını anlatmayı amaçlamaktadır. Önceki nesillerin temel olarak veri objelerine odaklanmasının tersine bu durum yeni nesil depolama sistemlerinin gelişimine liderlik etmektedir.

Güvenliğin İş Üzerine Etkisi

– Bilgi Teknolojilerinde Güvenlik Yatırımlarında Geri Dönüşümün İspatı.

-BT Güvenlik Harcamalarının Optimizasyonu.

-Güvenlik İhlallerinin Finansal Etkileri

-Yönetilebilir Güvenlik Servislerinin İş Avantajları

IDC BT Müdürleri Forumu 2011 katılımcıların en iyi uygulamalar  ve en güvenilir teknolojiye dayanan stratejik BT kararlarını tartışabilecekleri geniş kapsamlı, güncel ve güvenilir bir değer sunmaktadır.

Etkinliğin hedef kitlesi:

-Büyük ve orta ölçekli üretim şirketleri

-Sigorta, banka ve finans aracıları

-Telekomünikasyon operatörleri

-İş alanı ve strateji yöneticileri

-E-ticaret ve medya pazarlama yöneticileri

-CIO, CTO, CFO, CSO kıdemli yöneticiler

Platinum Partner(s)
  Platinum Co-Partner  
Strategic Partner(s)
Gold Partner(s)
Exhibition Partner(s)
Media Partner(s)

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *