DHCP Server (2003 den 2008 R2 üzerine) Migration

Merhabalar;

Windows Server 2008 R2 gelişi ile birlikte geçişlerde hız kazandı. Özellikle domain controller görevinde ki sunucularımızın geçişleri ilk sırada planlanan işler arasında bulunmakta. Bunu yanında dosya sunucusu ya da DHCP sunucusu gibi pek çok geçişte sıraya alınıyor. Bu makalemde sizlere Windows Server 2003 R2 bir sunucu üzerinde çalışan DHCP rolünü Windows Server 2008 R2 üzerine nasıl aktarıldığınız anlatmaya çalışacağım. Makalenin devamında, DHCP rolünü çalıştıran sunucuyu “kaynak sunucu” ve DHCP rolünün taşınacağı sunucuyu da “hedef sunucu” olarak isimlendireceğim.

Geçiş öncesinde hem kaynak sunucumuzda hem de hedef sunucumuzda birtakım ön hazırlıklar yapmamız gerekmekte. Öncelikle hedef sunucumuz üzerine DHCP rolünü kurmalıyız. Bunu PowerShell komut satırını kullanarak yapabileceğimiz gibi Server Manager konsolunu kullanarak da yapabiliriz. Server Manager konsolunda Add Role linkine tıklayalım. DHCP sunucu ayarlarını kaynak sunucumuzdan aktaracağımız için karşımıza çıkan ekranlar da herhangi bir ayar yapmadan Next – Next butonlarına tıklayarak kurulumu tamamlayabiliriz. Eğer Server Manager ekranları ile uğraşmak istemezsek PowerShell üzerinden aşağıda ki komutu çalıştırmamız kurulum için yeterli olacaktır.

Add-WindowsFeature DHCP

Kurulumun tamamlanmasının ardından DHCP Server servisinin durdurulması gerekmektedir. Bunu servisler konsolunu kullanarak yapabileceğimiz gibi PoweShell üzerinden aşağıda ki komutu çalıştırarak DHCP Server servisini durdurabiliriz.

Stop-Service DHCPServer

Hedef sunucumuz üzerine DHCP Server rolünü kurduktan sonra geçiş işlemi için Windows Server Migration Tools özelliğini kuralım. Bunun için Server Manager konsolunu kullanarak Add Features linkine tıklayalım. Açılan ekranda Windows Server Migration Tools seçeneğini işaretleyelim ve önce Next ardından da Install butonlarına tıklayarak kurulumu tamamlayalım. Eğer kurulumu PowerShell üzerinden yapmak istersek aşağıda ki komutu çalıştırmamız yeterli olacaktır.

Add-WindowsFeature Migration

Bu aracı kullanarak kaynak sunucumuzdan DHCP rolü ile ilgili bilgiler ile sunucumuzun ağ kartında bulunan ip bilgilerini alabileceğiz. Bunu yapabilmek için kullanacağımız SmigDeploy.exe uygulamasını kaynak sunucumuza taşıyabilmek için bir paket hazırlamamız gerekmekte. Bu amaçla hedef sunucumuzda komut satırı açalım (Run as administrator seçeneğini kullanarak). Ardından SmigDeploy.exe uygulamasını bulunduğu C:\Windows\System32\ServerMigrationTools klasörüne geçelim. Ardından aşağıda ki komutu çalıştıralım.

SmigDeploy.exe /package /architecture X86 /os WS03 /path  C:\Deployment_Folder

Yukarıda ki komutu çalıştıracağız ancak kullandığımız parametrelerin anlamlarına bakalım;

  • Architecture: Oluşturacağımız paketin çalıştırılacağı kaynak sunucumuzun işletim sisteminin 32 bit yada 64 bit olduğunu belirtiyoruz. Paket oluşturulurken dosyalar bu parametrenin değerine göre belirlenecektir. Seçeneklerimiz, X86 ya da X64 olabilir.
  • Os: Oluşturacağımız paketin çalıştırılacağı kaynak sunucumuzun işletim sisteminin versiyonunu belirtiyoruz. WS03 Windows Server 2003 ve WS08 Windows Server 2008 versiyonu için kullanılmaktadır.
  • Path: Komutun çalıştırılması sonucunda oluşturulacak paketin yerini belirlemek için kullanılmaktadır.

NOT: Path parametresinde belirtilen yolda eğer klasör yok ise otomatik olarak oluşturulacaktır.

Komutu çalıştırdığımızda oluşan ekran çıktısı ile oluşturulan klasörün içeriğini aşağıda ki ekran görüntülerinde bulabiliriz.

Ekran görüntüsünden de fark edileceği üzere klasörümüzün ismi architecture ve os parametrelerinde belirlediğimiz değerler kullanılarak SMT_ws03_x86 ismi ile oluşturulmuştur. Bu işlemin tamamlanmasının ardından SMT_ws03_x86  isimli klasörü kaynak sunucumuzun C:\ sürücüsü altına kopyalayalım.

NOT: İşlemin bundan sonraki bölümüne geçmeden önce kaynak sunucu üzerinde PowerShell v1.0 uygulamasının kurulu olması gerektiğini hatırlatmak isterim. Uygulamayı http://www.microsoft.com/downloads/en/details.aspx?FamilyID=10ee29af-7c3a-4057-8367-c9c1dab6e2bf adresinden indirebilirsiniz.

NOT: PowerShell uygulamasının kurulabilmesi için sistemde .NET Framework 2.0 bileşeninin yüklü olması gerekmektedir. Gerekli yüklemeyi Windows Server 2003 sunucularda Add/Remove Windows Programsà Add/Remove Windows Components yolunu izleyerek yapılabilir.

Klasörü kaynak sunucumuzun C:\ sürücüsü altına kopyaladıktan sonra taşıma işleminde kullanacağımız SmigDeploy.exe uygulamasını kaynak sunucumuz üzerinde kayıt ettirmemiz gerekmektedir. Bunun için kaynak sunucumuz üzerinde açtığımız komut satırında SMT_ws03_x86 klasörü altına geçelim ve .\SmigDeploy.exe komutunu çalıştıralım. Komutu çalıştırdığımızda uygulama sisteme kayıt ettirilecek ve PowerShell komut satırı açılacaktır. İşlemin tamamlanmasının ardından Administrative Tools altında Windows Server Migration Tools isimli kısayol da oluşturulacaktır. Ekran görüntüleri aşağıda ki gibidir.

Uygulamamızı kayıt ettirdiğimize göre artık DHCP sunucumuzun bilgilerini export işlemine başlayabiliriz. Kullanacağımız komutun genel yazımı aşağıda ki gibidir.

Export-SmigServerSetting -featureID DHCP -User All -Group -IPConfig -path <storepath> -Verbose

Yukarıda ki komutta bulunan bazı parametreleri açıklamak neden kullanıldığının anlaşılması adına faydalı olacaktır.

  • User Parametresi: Bu parametre eğer DHCP Administrators grubu yerel kullanıcı hesaplarını da içeriyorsa kullanılmalıdır. Bu seçenek dışında Group paremetresinin kullanılması yeterli olacaktır.
  • Group Parametresi: Bu parametre ile DHCP Administrators grubu ve içerdiği tüm etki alanı kullanıcıları hedef sunucuya taşınmak üzere alınacaktır.
  • IPConfig Parametresi: Bu parametre ile kaynak sunucumuzun tüm ip bilgilerinin alınarak hedef sunucumuz üzerine taşınması sağlanmış olur.

Bu amaçla aşağıda ki komutu kaynak sunucusunda ki PowerShell üzerinde çalıştırmalıyız. Çalıştırdığımızda bizden parola belirlenmesi istenecektir. Parolayı yazıp devam ettiğimizde export işlemi başlayacaktır. Ekran görüntüleri aşağıda ki gibidir.

NOT: Export işlemine başlamadan önce DHCP sunucumuzun yedeğini almamız yaşanabilecek olası bir problemde geri dönme imkanımızı arttıracaktır.

NOT: Path parametresinde belirtilen yolda eğer klasör yok ise otomatik olarak oluşturulacaktır.

Yukarıda ki işlemin sonucunda path parametresinde belirtmiş olduğumuz klasörün içerisinde svrmig.mig isimli bir dosya oluşturulmuş olacaktır. Eğer bu klasörü ağ üzerinde ortak bir alan olarak tanımlamamış isek import işleminin yapılabilmesi için hedef sunucu üzerine taşımamız gerekecektir.

Klasörü hedef sunucumuz üzerine taşıdıktan sonra olası bir karşıklığı önlemek için kaynak sunucumuzun üzerinde ki DHCP rolünün ip dağıtma yetkisini (authorization) kaldırmalıyız. Bu işlem için kullanacağımız komutun genel şekli aşağıda ki gibidir.

netsh DHCP delete server <Sunucunun Tam Adı> <Sunucunun IP Adresi>

Yukarıda ki komutu kaynak DHCP sunucumuza göre uyarladığımızda kullanacağımız komut ve ekran çıktısı aşağıda ki gibidir.

NOT: Kaynak sunucumuzun ip bilgilerini hedef sunucumuz üzerine taşıyacağımız için yukarıda ki işlemin ardından kaynak sunucumuzu kapatmalıyız. Aksi takdirde ip çakışması yaşanacaktır.

Hedef sunucumuz üzerinde import işlemini gerçekleştirebilmek için aşağıda genel hali ile yazılan komut satırını kendimiz için uyarlayıp PowerShell üzerinde çalıştırmamız yeterli olacaktır.

Import-SmigServerSetting -featureid DHCP -User All -Group -IPConfig <All | Global | NIC>

-SourcePhysicalAddress <SourcePhysicalAddress-1>,<SourcePhysicalAddress-2>

-TargetPhysicalAddress <TargetPhysicalAddress-1>,<TargetPhysicalAddress-2>

-Force -path <storepath> -Verbose

Import işlemine devam etmeden önce yukarıda ki komut dizesinde kullanılan parametrelerden yukarıda bahsettiklerimin dışında kullanılanların neden kullanıldığını açıklamak faydalı olacaktır.

  • SourcePhysicalAddress: Kaynak DHCP sunucumuzun ağ kartının mac adres bilgisini belirtmek için kullanılır.
  • TargetPhysicalAddress: Hedef DHCP sunucumuzun ağ kartının mac adres bilgisini belirtmek için kullanılır.
  • Force: Hedef sunucumuz üzerinde DHCP rolü kurulu olduğunda kullanılır.

NOT: Eğer kaynak sunucunun ip bilgileri hedef sunucu üzerine aktarılmayacak ise –IPConfig, SourcePhysicalAddress ve TargetPhysicalAddress parametrelerinin kullanılmasına gerek yoktur.

Komutu hedef sunucumuz üzerinde yazıp çalıştırdığımız da bizden export işlemi sırasında belirlemiş olduğumuz parola istenecektir. Parolayı girdikten sonra import işlemi başlatılacaktır. Ekran görüntüleri aşağıda ki gibidir.

Import işleminin tamamlanmasının ardından hedef sunucumuzun ip bilgilerini kontrol ettiğimizde kaynak sunucumuzun ip bilgilerinin aktarılmış olacağını göreceğiz. Import işleminin ardından son olarak hedef sunucumuz üzerinde DHCP Server hizmetini başlatmalı ve ip dağıtma yetkisini kazandırmalıyız. Öncelikle DHCP Server hizmetini başlatmak için PowerShell üzerinde aşağıda ki komutu çalıştırmalıyız.

Start-Service DHCPServer

DHCP Server hizmetinin çalışmasını ardından DHCP mizi etki alanı ortamında yetkilendirmek için komut satırında aşağıda ki komutu çalıştırmamız yeterli olacaktır. Ekran görüntüsü aşağıda ki gibi olacaktır.

netsh DHCP add server <Sunucunun Tam Adı> <Sunucunun IP Adresi>

Hedef sunucumuz üzerinde DHCP Server rolümüzü etkinleştirdiğimiz andan itibaren ağımızda bulunan bilgisayarlar ip lerini yeni sunucumuz üzerinden almaya başlayacaklardır. Eğer DHCP konsolunu açarak kontrol edersek kaynak sunucumuz üzerinden ip almış tüm bilgisayarların ve rezerve edilmiş ip lerin hedef sunucumuz üzerine başarılı bir şekilde taşınmış olduğunu göreceğiz. Bu makalemde sizlere Windows Server 2003 R2 bir sunucu üzerinde çalışan DHCP rolünü Windows Server 2008 R2 üzerine nasıl aktarıldığınız anlatmaya çalıştım.

Faydalı olması dileğimle…

M. Hakan CAN

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *