Tagged: Service Manager Update Rollup 5

Service Manager 2012 R2 Update Rollup 5 Yayınlandı 0

Service Manager 2012 R2 Update Rollup 5 Yayınlandı

Merhaba, Microsoft System Center ürün ailesinin bir üyesi olan ve kurumlar için Sorun kaydı (Incident), Hizmet İsteği (Service Request), Değişiklik İsteği (Change Request) vb. süreçlerin daha rahat takip edilebilmesi ve kayıt altında tutulabilmesi, belirli...