Tag Archive: How to change quourum disk on clustered Hyper-V Servers

May 05

Cluster Yapıda ki Hyper-V Sunucularında Quorum Diskinin Değiştirilmesi

Merhaba, Storage geçişlerinde disk alanlarını kullanan sunucuların üzerinde ki rollerin yeni depolama alanından eklenen diskler üzerine aktarılması bazen çok kolay olabildiği gibi bazen de çetrefilli bir hal alabilmektedir. Bu makalemde sizlere cluster yapıda ki Hyper-V sunucularının kullandığı Quorum diskinin taşınmasını anlatmaya çalışacağım. Failover cluster konifigurasyonunda quorum yapısını anlatan detaylı bir makaleye http://technet.microsoft.com/fr-fr/library/cc770620%28v=ws.10%29.aspx#BKMK_why adresinden ulaşabilirsiniz. Öncelikle …

Continue reading »

Permanent link to this article: http://www.mhakancan.com/cluster-yapida-ki-hyper-v-sunucularinda-quorum-diskinin-degistirilmesi-2/